Besplatne papirnate pepeljare za plažu

Opušci od cigareta predstavljaju veliki problem na plažama, kako ekološki tako i estetski. Kao rješenje, Udruga Sunce je u sklopu ML Repair projekta izradila besplatne papirnate pepeljare za na plažu. 

Jednokratne (ili višekratne) pepeljare izrađene su od biorazgradivog papira te na sebi imaju upute za jednostavno sastavljanje. Koriste se na način da se u samu pepeljaru stavi pijesak, a pepeljare zabodu u tlo da mogu nesmetano stajati. Nakon korištenja, pepeljara se izvadi iz pijeska, a pijesak koji je unutra izađe kroz rupicu na dnu pepeljare. Opušci s pepeljarom bacaju se u obližnju kantu za smeće.

Izvor: https://www.otokpag.hr/manja-mjesta/vlasici/u-vlasicima-postavljene-besplatne-pepeljare-za-plazu-molimo-ne-bacajte-opuske-nase-ribe-i-ptice-ne-puse/

Izvor: https://www.index.hr/vijesti/clanak/malo-sto-zagadjuje-more-i-plaze-kao-opusci-cigareta/2021186.aspx

Većina opušaka nažalost završi u pijesku ili u moru. Opušci se u moru razgrađuju 5 godina dok se na kopnu razgrađuju i više  od 15 godina. Stručnjaci navode da se na hrvatskom dijelu Jadrana godišnje odbaci 500 milijuna opušaka, koji se potom pronalaze u želucima  ptica, riba, kitova i drugih morskih organizama. Mala djeca koja se igraju u pijesku, ribe, ptice i ostali organizmi koji žive na našim plažama direktno su pogođeni zagađenjem plaže od opušaka cigareta. Osim toga, UV zrake potiču razgradnju celuloznih vlakana iz opušaka koje su sastavom slične  plastici koji prelaze u zemlju i površinske vode pa i na taj način predstavlja opasni otpad. ”Stoga pušače na plaži želimo potaknuti da koriste pepeljare i time doprinose zaštiti okoliša, da naša obala bude čista i bez smeća!” 

 

Cilj ML-REPAIR projekta (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea) je sprečavanje i smanjivanje unosa i raspršivanja otpada u Jadranskom moru. U sklopu projekta je također izrađen video ”Let’s beach about it!”, s inspirativnom porukom: ‘‘Uživaj u plaži, ali je ostavi čistom. Svaki put kad kreneš s plaže, pokupi dio otpada bilo da je tvoj ili tuđi.”

Neka naše plaže ostanu čiste i bez opušaka cigareta!

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.