Edukacija djece u sklopu LIFE Artina projekta

Educirati djecu koja žive na otocima VisuKorčuli i Lastovu o ugroženim jadranskim albatrosima (gregula, kaukal i sredozemni galeb) jedan je od ciljeva „LIFE Artina“ projekta.

U sklopu projekta, više od 100 djece sudjelovalo je u edukacijskim programima osmišljenim na ovu specifičnu temu te prilagođenim djeci predškolskog uzrasta i učenicima razredne i predmetne nastave.

Što smo sve koristili kako bi naši posjeti bili što zabavniji i poučniji saznajte u članku Maje Golem za mrežnu stranicu Life Artine – OVDJE.

Završene radionice s djecom (Autor: M. Šimac)

Kao šlag na kraju edukacijskog programa, učenike uključenih školi poveli smo na terensku nastavu. Prvo putovanje bilo je ono učenika OŠ Blato sa Korčule na Lastovo, a druge dvije terenske nastave povezale su dva otoka koji nisu povezani nijednom brodskom linijom, a imaju toliko sličnosti – Lastovo i Vis.

Završene radionice s djecom (Autor: M. Šimac)
Igre (M. Šimac)

Kako su se proveli i što su sve naučili na terenu možete saznati u članku Mirande Šimac – OVDJE.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.