23.3. 2022

Kako postati ambasador i čuvar posidonije

Tijekom srpnja 2021., započela je kampanja ”Postani čuvar posidonije” u sklopu koje je cilj osvijestiti javnost, posebice nautičare, o važnosti zaštite i očuvanja morskih cvjetnica, s posebnim naglaskom na posidoniju. Također, cilj nam

21.3. 2022

Transplantacija morske cvjetnice

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koju zovu i šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među

17.3. 2022

Što biolozi mjere ispod morske površine?

„More, kad jednom baci svoje čini, onda zauvijek drži čovjeka u mreži čuđenja.“ Jacques Yves Cousteau Na kopnu, vrlo lako možemo uočiti promjene u okolišu koje se događaju uslijed ljudskih aktivnosti. No morsko plavetnilo skriva

28.1. 2022

Zajedno bez plastike – Sali, Dugi otok

U ponedjeljak, 24. siječnja Općina Sali na Dugom Otoku, u suradnji s Udrugom Sunce, organizirala je forum i javno događanje u sklopu projekta For Plastic Free Croatian Islands. Na gradskoj ribarnici postavljen je štand kako bi se

9.1. 2022

Zašto je važno provesti monitoring?

Posidonia oceanica, endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru. Ime je dobila prema grčkom bogu mora, Posejdonu, dok je u narodu poznatija pod nazivima lažina, voga, purola ili

28.12. 2021

Koraligen – zašto ga moramo čuvati?

Koraligen je endemsko stanište Sredozemnog mora izrazite vrijednosti. Čine ga podvodni grebeni na kojima se razvijaju živopisne životne zajednice, u velikoj mjeri crvene alge roda Corallinaceae stoga je sam naziv potekao od njih. Zajednica

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.