15.11. 2021

Plemenita periska – kako je pokušavamo spasiti

Pinna nobilis najveći je školjkaš na području Jadranskog i Sredozemnog mora. Ova zakonom zaštićena vrsta (NN 144/2013), endem je Sredozemlja i ima važnu ekološku ulogu jer filtrira morsku vodu, čime doprinosi povećanju prozirnosti

2.11. 2021

Ekološki prihvatljiva sidrišta

Tijekom srpnja 2021. godine u sklopu projekta Interreg Italy – Croatia SASPAS unutar Nacionalnog parka Kornati postavljeno je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta koja su postavljena u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i

21.10. 2021

Kartiranje morskih staništa otoka Molata

Zaposlenici i suradnici Udruge Sunce na poziv udruge WWF Adria, a uz logističku podršku ronilačkog centra Draulik Milna, u periodu od 28.5.-3.6.2021. proveli su terensko istraživanje u sklopu usluge „Preparation of the Scientific and

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.