20.11. 2020

For Plastic-Free Croatian Islands

Udruga Sunce započela je s provođenjem projekta „For Plastic-Free Croatian Islands“ 1. listopada ove godine. Projekt  financira The Beyond Med Association (www.beyondplasticmed.org). Opći cilj projekta je doprinos smanjenju upotrebe

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.