31.8. 2018

Problem nasipavanja morske obale

Smije li se nasipavati more i morska obala građevinskim materijalom? Je li dopušteno betonirati morske stijene? Kakav utjecaj na biljni i životinjski svijet u moru ima nasipavanje? Ova i druga slična pitanja pitaju se mnogi naši

21.8. 2018

Besplatne papirnate pepeljare za plažu

Opušci od cigareta predstavljaju veliki problem na plažama, kako ekološki tako i estetski. Kao rješenje, Udruga Sunce je u sklopu ML Repair projekta izradila besplatne papirnate pepeljare za na plažu.  Jednokratne (ili višekratne)

24.4. 2018

Drugi set radionica u sklopu ConFish projekta

U rujnu 2016. Započeo je projekt Confish s kojim se želi potaknuti bolja suradnja i razumijevanje ribara i znanstvenika. Udruga Sunce, kao jedan od partnera na projektu, provela je niz radionica u Komiži u ožujku 2017. u suradnji s Instituto

16.4. 2018

ML Repair projekt

ML-REPAIR projekt (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea) započeo je 01.01.2018. godine i trajat će ukupno 18 mjeseci. Opći cilj projekta ML – REPAIR je sprečavanje i smanjivanje unosa

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.