Abiotski čimbenici

Fizikalni i kemijski čimbenici koji utječu na živi svijet u moru. Najvažniji su svjetlost, temperatura, slanost, tlak, otopljeni plinovi i hranjive soli.

Abrazija

Geološki proces trošenja stijena snagom valova.

Anhihaline špilje

Špilje u kojima je more pod stalnim ili povremenim utjecajem slatke vode.

Anoksija

Nedostatak kisika otopljenog u moru kao i nedostatak kisika u sedimentu.

Asocijacija

Trajni aspekt neke biocenoze u kojem dominira vegetalna komponenta (alge ili morske cvjetnice) i u kojem su svojte povezane ekološkom kompatibilnošću (UNEP(OCA)/MED WG.149/5, 1998). Asocijacija u ovom smislu ne podudara se posve s pojmom asocijacije u fitosociološkom smislu.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.