Ekomorfoza

Posebna morfologija neke životne zajednice povezana s lokalnim ekološkim uvjetima.

Endolitske cijanobakterije

Cijanobakterije koje žive unutar površinskih slojeva kamena (stijena) gdje još ima svjetlosti za fotosintezu.

Enklava

Lokalno postojanje nekog staništa unutar područja koje zauzima neko drugo stanište ili stepenica zbog mikroklimatskih razloga.

Epilitske cijanobakterije

Cijanobakterije koje žive na površini kamena (stijena).

Erozija

Geološki proces trošenja stijena mehaničkim putem; čestice no-šene vodom i vjetrom troše stijensku masu.

Eufotski sloj

. Površinski sloj mora u kojem ima dovoljno Sunčeve svjetlosti za fotosintezu. U najbistrijim oceanskim vodama on može dopirati do 200 m dubine, a u obalnom području, gdje je more manje prozirno, dubine je oko pedesetak m (i manje).

Eurihalina

Svojta ili zajednica koja podnosi širok raspon varijacije saliniteta.

Euritermna

Svojta ili zajednica koja podnosi širok raspon varijacije temperature.

Eutrofikacija

Obogaćivanje mora hranjivim solima (nitratima, fosfatima), često zbog ljudskih aktivnosti; može rezultirati značajno pove-ćanom primarnom proizvodnjom.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.