Facijes

Aspekt neke biocenoze u kojem zbog određenih čimbenika lokalno prevladava jedna ili mali broj svojta, prvenstveno životinjskih organizama (UNEP(OCA)/MED WG.149/5, 1998).

Fitoplankton

Sitne, tek mikroskopom vidljive alge koje su sastavni dio planktona. One su glavni proizvođači hrane (primarni proizvođači) u moru: u procesu fotosinteze iz jednostavnih anorganskih spojeva - ugljičnog dioksida i vode, uz pomoć energije koju daje Sunce stvaraju organske spojeve. Poput biljaka na kopnu, i fitoplankton u moru baza je prehrambene piramide, a time i temelj opstanka ostalih organizama, koji tvore daljnje karike u prehrambenom lancu - prvo biljojede, a zatim mesojede. Fitoplankton nije važan samo za životinje koje žive u vodenom stupcu nego i za životinje koje žive na morskom dnu, naročito u bentoskim područjima koja su ispod eufotske zone - zone u kojoj se zbiva fotosinteza.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.