Litoralno područje

Plitko područje mora uz obalu koje obuhvaća kontinentsku podinu, prostire se od obale do dubine od oko 200 m. Najveći dio hrvatskoga teritorijalnog mora pripada litoralnom području. Upozorenje: u anglosaksonskoj literaturi pod litoralom se podrazumijeva samo zona plime i oseke (mediolitoral).

 
 

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.