Oligotrofno more

More u kojem je primarna proizvodnja (vidi primarni proizvođači) niska zbog relativno male količine otopljenih anorganskih soli. Te soli (npr. nitrati i fosfati) neophodne su da bi primarni proizvođači mogli fotosintetizirati i zato su još poznate kao hranjive soli ili nutrijenti. Jadransko more je oligotrofno more, no zbog utjecaja rijeke Po primarna proizvodnja nešto je veća u njegovom sjevernom dijelu.

 
 

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.