Scijafilne alge

Alge koje fotosintetiziraju uz svjetlost manjeg intenziteta; karakteristične su za zasjenjena staništa (npr. cirkalitoralna staništa). Za razliku od njih fotofilne algetrebaju veću količinu svjetlosti za fotosintezu te one žive u plićim, infralitoralnim, područjima.

Stanište

U ekološkom smislu to je područje gdje živi neka životna zajednica (biocenoza), a određeno je po svojim geografskim, abiotskim i biotskim svojstvima (prema Direktivi o staništima Europske unije 92/43/EEC, 1992). Pojam staništa ne može se odijeliti od pojma biocenoze.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.